Informacje zebrała: Katarzyna Słuchocka 

Segregacja śmieci - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 • zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe
 • opakowania po kosmetykach,
 • luzem plastikowe nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali,
 • kartoniki po mleku i napojach,
 • aluminiowa folia i puszki po napojach,
 • worki, reklamówki,
 • puste opakowania po dezodorantach,
 • czysty styropian opakowaniowy,
 • metale kolorowe,
  koszyczki po owocach.

NIE należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach,
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,
 • baterii i akumulatorów,
 • opakowań po farbach i olejach,
 • części samochodowych,
 • mebli i ich części,
 • jednorazowych naczyń,
 • sprzętu AGD.