Pismo przesłane do mnie z prośbą o publikację

autor: Katarzyna Słuchocka – Członek Rady Nadzorczej

Otrzymałem do publikacji pismo, którego adresatem jest Zarządu Spółdzielni.
Autorem pisma jest Pani dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP – Członek Rady Nadzorczej.
Opublikowane poniżej pismo zostało podpisane przez Autora profilem zaufanym. Nie stanowi ono stanowiska całej Rady, a wyraża jedynie pogląd jednego z jej Członków.