SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZRZESZENI

Strona powstała w 2022 roku przede wszystkim w celu zachęcenia Członków Spółdzielni do uczestnictwa w zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu, ale stanowi również pewną formę sprzeciwu wobec cenzury wprowadzonej przez Radę Nadzorczą do protokołów z posiedzeń.

Walne Zgromadzenie w 2023 roku będzie znów niezwykle ważnym wydarzeniem w naszej Spółdzielni i olbrzymią szansą na dokonanie  rzeczywistego przełomu…

Poznań, Osiedle Przemysława

0003

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni (2023)

Członku Spółdzielni idź na Walne Zgromadzenie! 

Skorzystaj z przysługującego Ci prawa do głosowania w sprawach tak ważnych, jak np. podejmowanie uchwał ws. zmiany Statutu Spółdzielni, przyjęcia sprawozdań lub udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 

Jeśli jesteś niezadowolony z działań Zarządu to masz okazję pokazać “czerwoną kartkę” Członkom Zarządu – czyli nie udzielić absolutorium! Jeśli źle oceniasz pracę Rady i Zarządu, to możesz odrzucić też sprawozdania.

Potrzebujemy trzech, a najlepiej pięciu, godnych zaufania osób, którymi w nowych wyborach należałoby zastąpić obecny skład Rady Nadzorczej. Trzy godne zaufania osoby mogą zupełnie zmienić oblicze naszej Spółdzielni, bo będą miały w Radzie większość. Najlepiej, gdyby cała, pięcioosobowa Rada składała się tylko z osób, na które warto postawić.

06

Kosztowne utrzymanie administracji

Remonty Elewacji

02
05

optymalizacja kosztów

Właściwy nadzór

Prostą receptą na rozwiązanie wielu problemów spółdzielni jest wybór właściwych Członków do Rady Nadzorczej, tj. osób kompetentnych, gotowych do sumiennego wypełniania zadań wyznaczonych Radzie, a przede wszystkim takich, do których mamy zaufanie.

Na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku dokonaliśmy bardzo ważnej zmiany w Statucie Spółdzielni zmniejszając skład Rady Nadzorczej z 8 do 5 członków. Po zatwierdzeniu Statutu koszt utrzymania Rady zmniejszył się o 3 wynagrodzenia. Uzyskana oszczędność każdego roku jest większa, bo Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, które systematycznie rośnie.
Przez wiele lat utrzymywania zawyżonej liczby Członków Rady straciliśmy naprawdę duże pieniądze, a wszyscy wiemy, że jakość nadzoru była bardzo słaba.

Przeprowadzona w 2021 roku optymalizacja zapotrzebowania na ciepło dla naszej Spółdzielni wykazała, że można zmniejszyć zamówienie, a przez to obniżyć opłaty. Teraz należałoby przeprowadzić optymalizację kosztów eksploatacyjnych, czyli dążyć do zrewidowania wysokości stawki eksploatacyjnej. Jeśli przez lata przepłacaliśmy za ciepło, to z dużym prawdopodobieństwem przepłacamy również za drogą administrację.

Wspólnie możemy wiele zmienić

Obecność na WalnYM jest Bardzo ważna!